База кафедри

Навчальний процес, наукові дослідження та лікувальна робота проводяться у стаціонарних відділеннях та консультаційній поліклініці Чернівецького обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Нині головним лікарем обласного  кардіологічного диспансеру є к.мед.н. І.О.Маковійчук, яка перейшла в практичну медицину після науково-практичної роботи на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини.

  Здійснюються обходи професорів, доцентів, на яких аналізуються стан здоров’я і перебіг хвороби складних пацієнтів. Кафедра підтримує тісний зв’язок з органами охорони здоров’я на місцях, головними спеціалістами області, головними лікарями центральних районних лікарень та м. Чернівці. Співробітники кафедри беруть активну участь у підготовці методичних та нормативних документів МОЗ України.

На кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини здійснюється викладання різних розділів серцево-судинної патології та функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини для студентів IV, V та VI курсів медичних факультетів, для лікарів в системі післядипломної освіти з спеціальностей «кардіологія», «функціональна діагностика», «терапія» на циклах спеціалізації, передатестаційного навчання (стажування), тематичного удосконалення. Послідовність викладання від окремих розділів пропедевтики внутрішніх хвороб до підвищення кваліфікації лікарів на післядипломному етапі дозволяє забезпечити достатньо високий рівень надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Для забезпечення навчального,  лікувального та наукового процесів на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини використовуються сучасні засоби діагностики: електрокардіографи, велоергометри, тредміл, кардіореанімаційний комплекс (моніторинг ЕКГ, артеріального тиску, дефібрилятор, кардіостимулятор), холтерівські монітори (ЕКГ і АТ), ехокардіограф. Співробітники кафедри у своїй роботі активно використовують сучасні технології навчального процесу. На базі кафедрі працює комп’ютерний клас, розроблені блоки тестових завдань для різних курсів та спеціальностей, видані на магнітних носіях два навчальних посібники, створено навчальні відеофільми з демонстрацією методів функціональної діагностики серцево-судинної патології.


Comments