Завідувач кафедри    З моменту створення кафедрою керує один з провідних фахівців -кардіологів, доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, випускник Чернівецького медичного інституту 1983 р., який пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в самому серці української кардіології - в Інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска АМН України.  Захистив в 1988 році кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональная диагностика нестабильной стенокардии, оценка эффективности обзидана» і в 1992 році -  докторську дисертацію на тему «Клинические и морфофункциональные детерминанты рестабилизации течения острых форм ИБС при длительном наблюдении». Має досвід роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога та функціоналіста Інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска АМН України. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

Наукові інтереси проф.В.К.Тащука пов’язані з клініко-функціональними, морфофункціональними, гомеостазіологічними і хронобіологічними дослідженнями в кардіології, які, в тому числі, викладені в монографії «Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології», «Основи електрокардіографії», посібнику з кардіології для іноземних студентів, монографії з функціональної діагностики, навчальних посібниках «Електрокардіографія. Основи діагностики» та «Пособие по кардиологии для иностранных студентов», монографіях «Гострий коронарний синдром: діагностика, лікування, реабілітація», «Клініко-функціональні методи дослідження серцево-судинної системи», «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок», «Гострий інфаркт міокарда. Ускладнення», «Реєстрові дослідження малих міст України: діагностика, лікування», «Електрокардіографія. Основи діагностики», навчальному посібнику «Приклади формулювання терапевтичних діагнозів», англомовні видання - монографія «Basic of ECG» та навчальний посібник «Understanding of  ECG», що мають дозвіл Комісії з медицини науково-методичної ради МОЗ України, представлені в літературі - понад 27 патентів та 1070 публікацій, з яких біля 150 англомовних, є керівником 25 наукових робіт, з яких захищені 2 докторських і 23 кандидатських дисертацій. Був керівником навчання 35 клінічних ординаторів, підготував 11 магістрів медицини, 10 аспірантів, 1 докторанта.

Проф.В.К.Тащук є членом вченої ради Буковинського державного медичного університету, головою предметно-методичною комісії з внутрішньої медицини, деканом факультету підвищення педагогічної майстерності БДМУ, відповідальним технічним редактором журналу «Буковинський медичний вісник», членом Спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському національному медичному університеті, членом Європейської спілки кардіологів, Європейської асоціації з серцевої недостатності,  Робочої групи з гострого коронарного синдрому та аритмій серця Асоціації кардіологів України, співголовою Буковинського осередку Асоціації кардіологів України, головою Буковинських осередків «Асоціації з невідкладної кардіології України», «Асоціації аритмологів України», «Асоціації з серцевої недостатності України» (заступник голови), «Асоціації дослідників України», є членом редакційних колегій та редакційних рад журналів: «Буковинський медичний вісник», «Прикарпатський вісник НТШ»,  «Хист»,  «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Therapia. Український медичний вісник», «Аритмологія», «Український кардiологiчний журнал», Спільний українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

З нагоди 60-річчя Буковинської державної медичної академії занесений до книги Пошани академії (2000 р), є лауреатом премії ім. В.Залозецького (2000 р), нагороджений медаллю акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2000 р), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2002, 2009 рр), Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2016 рр), з нагоди ювілею 50-річчя з дня народження та 30-річчя роботи в медицині поздоровлений Міністром охорони здоров’я України (2010), медаллю МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010 р),  медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України (2013). 

Професор В.К. Тащук та директор Інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска АМН України професор, академік НАМН України В.М. Коваленко

Указом  Президента України № 445 від 16 червня 2009 року присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України».  За результатами роботи під час проведення XIV Національного конгресу кардіологів України  (2013) присвяченого 50-річчю Асоціації кардіологів України, був репрезентованій від лікарів Чернівецької області у Книзі «Професія - лікар кардіолог», що присвячена 50 - річчю Асоціації кардіологів, представлено на виставці фотографій кращих лікарів України,  2.12.2013 р. згідно Указу Президента України № 658/2013 «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров'я» призначено строком на два роки державну стипендію як видатному діячу охорони здоров'я.