Завідувач кафедри

З моменту створення кафедрою керує один з провідних фахівців нашої країни по серцево-судинним захворюванням, людина неабиякого інтелекту і великої внутрішньої енергії, доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, 1960 року народження, випускник Чернівецького медичного інституту 1983 р., який пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в самому серці української кардіології - в Інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска АМН України. Захистив в 28 років кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональная диагностика нестабильной стенокардии, оценка эффективности обзидана» в 1988 р. і в 32 роки докторську дисертацію на тему «Клинические и морфофункциональные детерминанты рестабилизации течения острых форм ИБС при длительном наблюдении» в 1993 р., має досвід роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога та функціоналіста Інституту кардіології ім.акад.М.Д.Стражеска АМН України.


Великий досвід В.К.Тащук набув під час навчання та роботи у першому в Україні відділенні гострої коронарної недостатності, яке заснувавала Н.А.Гватуа – учениця московського кардіолога В.Г.Попова.


Н.А.Гватуа,  професор, доктор медичних наук

 

В даному відділенні вперше в Україні була впроваджена катетеризація легеневої артерії з моніторувавнням тиску, діагностика доклінічної серцевої недостатності шляхом  інвазивного та неінвазивного навантаження об’ємом, вперше були виділені гемодинамічні варіанти інфаркту міокарда.

Професійної майстерності професор В.К.Тащук пліч о пліч набував у відділенні гострої коронарної недостатності разом із видатними  вченими сьогодення, докторами медичних наук, професорами  О.М.Пархоменко, Ю.М.Сіренко, О.С.Сичовим, В.О.Шумаковим.  Професор В.К.Тащук продовжує клінічні, педагогічні та наукові традиції  Інституту кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска. На сьогодні Буковинський державний медичний університет підтримує робочі та дружні відносини з Інститутом кардіології, який є центром з координації зусиль Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, інших інститутів і кафедр.

Після повернення на Буковину з великим досвідом роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога,  лікаря-функціоналіста, В.К.Тащук повернувся до викладацької діяльності в Буковинському державному медичному університеті та на посаду консультанта Обласного кардіологічного диспансера м.Чернівці, де працював в якості спочатку доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинської державної медичної академії, а з 1994 очолив кафедру кардіології та функціональної діагностики Буковинської державної медичної академії.

Наукові інтереси професора В.К.Тащука пов’язані з клініко-функціональними, морфофункціональними, гомеостазіологічними і хронобіологічними дослідженнями в кардіології, які викладені в монографії «Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології», посібнику з кардіології для іноземних студентів, монографії з функціональної діагностики, навчальному посібнику «Електрокардіографія. Основи діагностики» та англомовних виданнях - монографія «Basic of ECG» та навчальний посібник «Understanding of ECG»

Більшу частину свого робочого (і неробочого також) часу Віктор Корнійович віддає навчанню майбутніх вартових людського здоров’я і науковому пошуку, що супроводжується пов’язаною з ним невпинною самоосвітою. Фахівець проникає у ще незвідані глибини численних розгалужень кардіології та наближених до неї областей медицини, нерідко опиняючись на вістрі новопорушуваних проблем і відкриттів. Не даремно на його рахунку 14 офіційно зареєстрованих патентів і близько 700 публікацій у вітчизняній та закордонній періодиці, четверта частина яких — англомовна.

Велич і значимість будь-якого науковця в учнях, які продовжують розвивати його справу, прославляючи водночас ім’я свого наставника. В цьому відношенні професор Тащук вирізняється особливо. Саме під його безпосереднім керівництвом його вихованці успішно захистили 2 докторські та 19 кандидатських дисертацій. Саме він, мов турботливий батько, гуртує навколо себе посланців із 17 країн Азії і Африки (Сомалі, Сірії, Непалу, Індії, Кенії, В’єтнаму тощо), котрі здобувають фахову освіту в Чернівецькому медуніверситеті, а відтак під орудою Віктора Корнійовича продовжують навчання в якості клінічних ординаторів. Служачи, так би мовити, високій науці і навчаючи майбутніх лікарів, професор Тащук, як уже було сказано, не забуває і про пересічну медичну практику. Він проводить велику консультативно-лікувальну роботу. Високий професіоналізм, чуйність до хворих,  інтелігентність, ерудиція, доброзичливість обумовлюють авторитет у пацієнтів та повагу колег.

У 2010 році кардіологи області під керівництвом голови осередку Асоціації кардіологів України професора В.К.Тащука взяли участь у створенні Всеукраїнських громадських організацій: «Асоціація дослідників України», «Асоціація з серцевої  недостатності України», «Асоціація з невідкладної кардіології України», «Асоціація аритмологів України».

В.К.Тащук  бере активну участь у розробці рекомендацій з діагностики і лікування гострого інфаркту міокарда, з діагностики та лікування аритмій серця і серцевої недостатності Української асоціації кардіологів.

Звання професора присуджено в 1996 році. Професор В.К.Тащук є членом Правління Українського товариства кардіологів, членом Робочої групи з гострого коронарного синдрому Асоціації кардіологів України, очолює Чернівецьку наукову медичну асоціацію кардіологів, є  членом Нью-Йоркської академії наук. В.К.Ташук  є головою предметно-методичної комісії з внутрішньої медицини БДМУ, членом Спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському національному медичному університеті, є членом редакційної ради «Буковинський медичний вісник», з нагоди 60-річчя Буковинської державної медичної академії занесений до книги Пошани академії (2000 р), є лауреатом премії ім. В.Залозецького (2000 р), нагороджений медаллю акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2000 р), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2002, 2009 рр), Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010, 2012 рр), з нагоди ювілею 50-річчя з дня народження та 30-річчя роботи в медицині поздоровлений Міністром охорони здоров’я України (2010), медаллю МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010 р),  медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України (2013), Указом  Президента України № 445 від 16 червня 2009 року присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України»


За результатами роботи під час проведення XIV Національного конгресу кардіологів України , присвяченого 50 -річчю Асоціації кардіологів України, професор В.К.Тащук був репрезентованій від лікарів Чернівецької области у книзі «Професія - лікар кардіолог», що присвячена 50-річчю Асоціації кардіологів, представлений на виставці фотографій кращих лікарів України та нагороджений медаллю «За заслуги» від Асоціації кардіологів України.


Професор В.К.Тащук щорічно бере участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів.