Колектив кафедри

Активно працює професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної  реабілітації, спортивної медицини Полянська Оксана Степанівна, кандидат медичних наук з 1992 р., тема  кандидатської дисертації  «Состояние гуморальных регуляторных субстанций у больных острым инфарктом миокарда», у  2000 р.  захистила докторську дисертацію «Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікування», вчене звання професора присвоєно у 2003 р.


Наукові дослідження професора О.С.Полянської присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень на різних етапах медичної реабілітації шляхом використання алгоритмів індивідуалізованої медикаментозної та немедикаментозної терапії, нових методик фізичних тренувань з врахуванням вегетативного статусу,  показників ехокардіографії, функції зовнішнього дихання, вираженостi порушень процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту, окисної модифікації білків,  протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові, ендотеліальної дисфункції, що дає можливість прогнозувати перебіг захворювань, попереджувати процеси ремоделювання лівого шлуночка та бронхів. О.С.Полянська тривалий час працювала на посаді декана факультету післядипломної освіти БДМУ, має велику кількість наукових праць – понад 288, 2 монографії, 6 посібників, 1 підручник, 21 винаход.


Сьогодні колектив кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини складається з 12 кардіологів, терапевтів та спеціалістів ЛФК, серед яких завідувач кафедри, професор В.К.Тащук, д.мед.н., професор О.С.Полянська, доцент,  к.мед.н. О.Ю.Поліщук, доцент,  к.мед.н. С.І.Гречко, доцент,  к.мед.н. П.Р.Іванчук, доцент,  к.мед.н. Н.А.Турубарова-Леунова, доцент, к.мед.н. Т.М.Амеліна, доцент, к.мед.н. І.Т.Руснак, асистент О.І.Гулага, аспірант О.М.Гінгуляк, ст.лаборант Салама Мухамед Васек, лаборант  М.Г.Мігай.

Педагогічна і лікувальна робота кафедри виконується на базі одного з найкращих лікувальних закладів Чернівецької області – обласного клінічного кардіологічного диспансеру, зокрема, відділень кардіореанімації (12 ліжок), гострої коронарної недостатності (40 ліжок), хронічної ішемічної хвороби серця (60 ліжок), гіпертонічної хвороби (60 ліжок), реабілітації інфаркту міокарда (40 ліжок), функціональної діагностики, а також у відділенні функціональної діагностики Обласного консультативного діагностичного центру та відділеннях Обласного диспансеру спортивної медицини та лікувальної фізкультури.