Полянська Оксана Степанівна


    Полянська О.С. закінчила з відзнакою Чернівецький медичний інститут у 1978р за спеціальністю –лікувальна справа. У 1989 р. закінчила клінічну ординатуру при кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Чернівецького медичного інституту.  Зарахована на посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб в 1994 році,  у 1998р. переведена на посаду доцента кафедри госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. З 2002 р. -  по 2005 р  завідувач кафедри реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я.  Декан факультету післядипломної освіти у 2003-2009 рр. З 1.02.2009 року по теперішній час - професор кафедри професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

 Захистила у 1992 році  кандидатську дисертацію на тему “Состояние гуморальных регуляторных субстанций у больных острым инфарктом миокарда”, у 2000 році  докторську дисертацію “Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікування».  В 2003 р. присвоєно вчене звання професора кафедри реабілітації, лікувальної фізкультури, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я.

Напрямки наукових досліджень професора Полянської Оксани Степанівни присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень та хронічної хвороби нирок на різних етапах медичної реабілітації шляхом використання алгоритмів індивідуалізованої медикаментозної та немедикаментозної терапії і нових методик фізичних тренувань.

У листопаді  2014 року перебувала в Самаркандському державному медичному інституті (Узбекистан), де проводила практичні заняття зі студентами, клінічними ординаторами та резидентами магістратури зі спеціальності «Внутрішня медицина», «Фізіотерапія, медична реабілітація, лікувальна фізкультура».

У листопаді 2015 року проходила стажування у Польщі (м.Лодзь) “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” в рамках проекту Central European Academy Studies and Certifications (CEASC).

Голова громадської організації «Буковинське товариство фізичної та реабілітаційної медицини».

Член Правління громадської організації «Всеукраїнське товариство фізичної та реабілітаційної медицини».

Член  робочої групи Міністерства охорони здоров’я України для формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» зі  спеціальності «Фізична реабілітація» (2015-2016).

Член науково-методичної підкомісії 227 «Фізична реабілітація»  сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2016-2019).  

 

Кількість наукових праць: загальна кількість друкованих робіт 550, авторських свідоцтва на винаходи 3, патентів на корисну модель 24, підручників 3, нововведень-2, монографій-3,  посібників-6. 

Нагороди –Почесні грамоти МОЗ України, Чернівецької обласної ради, Чернівецької обласної адміністрації, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної адміністрації та Буковинського державного медичного університету.