Навчальна робота

При здійсненні освітнього процесу активно використовуються сучасні методи навчання, включаючи застосування мультимедійних презентацій практичних занять і лекцій, застосування комп’ютерної програми для навчання та контролю рівня знань, розроблені співробітниками кафедри.

З 2002 року  на базі кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини працюють курси тематичного удосконалення з кардіології, з функціональної діагностики, з 2003 року організовані і регулярно проводяться курси передатестаційної підготовки практичних лікарів. Постійно оновлюються навчальні плани і програми. У виданих кафедрою посібниках і монографіях відбивається багаторічний педагогічний досвід співробітників кафедри, багатий досвід діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи.


Слухачі циклу підвищення кваліфікації зі своїми вчителями проф. В.К. Тащуком,  проф. І.К. Владковським та доц. О.Ю. Поліщуком.

Слухачі присутні при виконанні досліджень, які виконуються з діагностичною, науковою та лікувальною метою, беруть активну участь у науково-практичних та патологоанатомічних конференціях. Контингент хворих повністю відповідає вимогам для якісного проведення навчального процесу на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів-кардіологів.

На кафедрі постійно проводиться навчально-методична робота з розробки та впровадження нових методичних посібників, а також нових інтерактивних форм педагогічної діяльності. Також на кафедрі є досвід в області таких нових, що розвивається в даний момент освітніх форм як дистанційне навчання.

Стаж роботи викладачів у вищому учбовому закладі від 3-х до 30-ти років. Викладачі кафедри підвищували педагогічну кваліфікацію шляхом проходження курсів на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, з відвідування лекцій, практичних та семінарських занять та подальшим обговоренням на кафедральних нарадах, відвідування переривчастих курсів з підвищення педагогічної кваліфікації, приймають участь у роботі факультету підвищення кваліфікації Буковинської державної медичної академії, обласних терапевтичного та кардіологічного товариств, Буковинській асоціації терапевтів ім. В.Х.Василенка, школі молодого викладача БДМУ, асоціації лікарів-інтерністів України, школі кардіологів ім. М.Д.Стражеска, а також займаються індивідуальною роботою над спеціальною медичною та педагогічною літературою, в тому числі активно використовують мережу Інтернету.